free web design templates

Br. Šubamrita Ćaitania

Br. Šubamrita Ćaitanya je rastao u Mumbaju, gde je prvi put sreo Ammu. Posle završenih studija iz biohemije, odlazi da živi u Amritapuri (Ammin Ašram na jugu Indije) 1989. godine. Tokom mnogih godina, Br. Šubamrita je bio odgovorni urednik časopisa Matruvani, ašramski mesečnik. 1996. godine, Amma mu je dala inicijaciju za Bramaćarija (deo manastirske tradicije). Od tada, angažovan je u aktivnostima socijalnog, edukativnog i duhovnog karaktera u Amminim misijama širom sveta.

Br. Šubamrita daje redovno konferencije i seminare u vezi kontrole stresa i meditacije širom Evrope, u Rusiji, Africi, Indiji i na Srednjem Istoku. Sa više od 20 godina iskustva kao jedan od Amminih najbližih učenika i njen lični prevodilac, Br. Šubamrita izražava svoje razumevanje Istočne duhovne tradicije na praktičan i lako razumljiv način.

Konferencije Br. Šubamrite se mogu primeniti na sve aspekte života : hraniti lični razvoj zahvaljujuci duhovnoj praksi i razumevanju duhovnosti ; ilustrovati efikasne načine vodjenja (management) ličnog i profesionalnog života ; dati kapacitet mladima da postanu odgovorne vodje ; podržati dijalog izmedju religija.