develop your own website

HUMANITARNI RAD

1981 osnovane su Ammine dobrotvorne institucije. One sada sadrže veliki niz dobrotvornih projekata i poznate su širom sveta kao « Embracing the World » ® (Obgrliti Svet )

HUMANITARNI RAD

Embracing the World je neprofitna medjunarodna zajednica dobrotvornih ustanova koja je osnovana od strane duhovnog i humanitarnog vođe, Mata Amritanandamayi (Amma). Embracing the World postoji zato da pomogne da se olaksa teret svetskog siromaštva kroz pomoć i da se zadovolje osnovne potrebe – hrana, dom, obrazovanje, zdravstvo i život – gde god i kad god je to moguće. Mi verujemo da je zadovoljavanje ovih potreba osnovno pravo svakog živog bića, i da je naša odgovornost da se trudimo da se pobrinemo za to, da jednog dana, svako ljudsko biće živi dostojanstveno, sigurno, i u miru. Mi takođe verujemo, da svi – i bogati i siromašni – imaju moć da utiču na život drugih, i da je svaki nesebičan poduhvat, bitan. čak šta više, svaki nesebičan poduhvat je ključ istinskom miru – miru pojedinca, miru u zajednici i miru među mnogobrojnim kulturama, nacijama i verama. « Embracing the World » je svetska mreža dobrotvornih projekata začeta od M.A. Math, NGO sa posebnim konsultantskim statusom Ujedinjenih Nacija.

Trenutno, « Embracing the World » je aktivna u sledećim oblastima

DATI MOć žENAMA

Embracing the World je omogućio da se za više od 100,000 ekonomski siromašnih žena, obezbedi obuka, početni kapital, marketing, i da im se obezbedi račun za štednju sa kojim mogu da počnu svoj kućni biznis.

OBRAZOVANJE ZA SVE

Embracing the World obezbeđuje školovanje za 100.000 siromašne dece u Indiji. Uz to postoje I specijalne škole za decu sa posebnim slušnim teškoćama, koja imaju mentalne probleme, I druge vrste problema ; takođe je motivisan literarni i govorni trening-program za Indijska urođenička plemena.

POMOć U MASOVNIM NESREćAMA

Embracing the world radi da obezbedi 46 miliona $ pomoći za preživele cunamija u Aziji, 1 milion $ za one koji su preživeli zemljotres 2011 i cunami u Japanu, 1 milion $ za žrtve cunamija Katrina i vise od 12 miliona $ za žrtve poplava u Indiji. Osim toga, šalju se zalihe za pomoć na Haitiju.

DOMOVI ZA NEZBRINUTU DECU

Embracing the World vodi i dečije domove u Kerali za preko 500 dece u poslednjih 20 godina. 2011. smo otvorili dom za decu u Keniji za više od 50 nezbrinute dece.

BORBA PROTIV GLADI

Embracing the World hrani preko 10 miliona ljudi svake godine u Indiji, i više od 100.000 širom sveta. Takođe redovno snabdeva sa pirinčem, mlekom i drugim namirnicama i osigurava hranu udaljenim plemenima.

ZDRAVSTVO

Embracing the World je podelio preko 60 $ miliona za besplatnu zdravstvenu negu od 1998. godine. Više od 2,2 miliona pacijenata je primilo besplatnu negu, kroz našu 1300-kreveta tercijernu zaštitu – bolnica u Kočinu i pet satelitskih bolnica duž Juzne Indije. Takođe pružamo negu i pomoć obolelima od side.

DOPREMANJE POMOĆI ZAJEDNICAMA

Embracing the World šalje životnu finansijsku pomoć za više od 50,000 udovica i invalida u Indiji, za domove za stare, hranu starima i nepokretnima, obezbeđuje venčanja siromašnima, besplatne časove meditacije vojnim licima, zatvorenicima i narodu.

ZELENA INICIJATIVA

Kroz internacionalnu misiju » Zeleni prijatelji « , naši volonteri promovišu lokalno učešće i napore za održavanja na svetskom planu. Mi se takođe trudimo da stvorimo primer « dugotrajnog društva » u Aminim centrima širom sveta.

Član Ujedinjenih Nacija Kampanja Bilion drveća , « Zeleni prijatelji » su zasadili više od bilion stabala drveća u celom svetu.

ISTRAžIVANJA ZA BOLJI SVET

Na Amrita Univerzitetima, Embracing the World volonteri, stražuju i otkrivaju nove poglede na visoko specijalizovanim poljima. Na razne načine, projekti imaju jedan zajednički cilj, a to je da iskoriste modernu tehnologiju za postizanje efektivne, ciljane pomoći društvu i pojedincima u njihovim potrebama.

IZGRADNJA KUćA

Embracing the World, je sazidao više od 45.000 domova za beskućnike u celoj Indiji.

Pored gradnje raznih objekata i gradskih prostorija, Embracing the World izgrađuje puteve, električnu mrežu, sisteme za dovođenje čiste pijaće vode i kanalizacione sisteme.

AMRITA INSTITUCIJE

Math Amritanandamayi ( MAM ) je osnovao Ašram « Amritapuri » kao i ogranke duhovnih centara po celoj Indiji i svetu; Amrita Univerziteti su jedni od najbrže razvijajućih Univerziteta u Indiji i Amrita Vidyalayam je sistem osnovnih škola, sa 47 škola po celoj Indiji.

Za više informacija, idite na www.embracingtheworld.org