how to make a site for free

Ammin život je njena poruka. Drugim rečima, Amma ne podučava ničim drugim, sem onim što praktikuje. živeći od trenutka do trenutka u stalnom stanju vrhunske sreće, Amma srdačno prihvata i grli hiljade ljudi, dan za danom, brišući njihove suze, dajući im putokaze, i nudeći utehu svima koji dođu kod nje. Amma predlaže put nesebične ljubavi, kroz primer njenog ličnog života.

Amma kaže, « lepota i stanje nesebične ljubavi i službe, ne sme da izumre sa lica zemlje. Svet treba da zna da je život u posvećenosti moguć, i da je svet inspirisan ljubavlju za čovečanstvo moguć ».

(Meditacija i učenje iz zapisa, su kao dve strane novčića. Duborez na tom novčiću je nesebična služba, i to je ono sto mu daje pravu vrednost. Naša samilost i delo nesebičnosti nas dovodi do dublje istine. Kroz nesebčna dela mi možemo da iskorenimo ego koji prikriva Sebe. Nevezujuća, nesebična dela dovode do oslobodjenja. Takva dela nisu samo rad, vec karma joga.”

Amma uvek ukazuje na to da je svrha našeg života da spoznamo ko smo. Ona kaže, « realizovanjem Sebe postajemo ispunjeni, i ne moramo ništa drugo da postignemo u životu. Život postaje savršen »

Da bismo postigli ovaj cilj, Amma kaže, da ne postoji neka posebna praksa koja bi važila za sve. « Kao što doktor daje drugačije doze, čak i drugačije lekove svojim pacijentima sa istim simptomima, u zavisnosti od njihove konstitucije, pa tako i Duhovni Učitelj prepisuje drugačije metode različitim ljudima da bi postigli isti cilj. Duhovnost je praktična nauka života. Pored toga što nas dovodi do krajnjeg cilja realizacije, takođe nas uči i o prirodi sveta, i kako razumeti život i živeti ispunjeno na najbolji mogući način ».

U svakom slučaju, Ama kaže, da je put službe i nesebičnih dela, najsigurniji i najkorisniji put za mnoge ljude.)

U zadnjih, skoro 20 godina, Amma je bila stalni ključni govornik na internacionalnim forumima koji se brinu za mir u svetu i harmoniju religija. !993. na godišnjici Parlamenta Svetskih religija, nominovali su Amu za Predsednika Hindu vere. Ona je predložila Ujedinjene Nacije za Milenium Samit Svetskog Mira, i dodeljena joj je nagrada 2002. i to, Gandi Kraljevska nagrada za nenasilje od strane UN. Borci za mir Dr Jane Goodall i bivši misionar za Ljudska prava Sergio Vieiera de Mello 2006. predložili su Ammu, zajedno sa nagrađenima, za Nobelovu nagradu za mir. Mohamed EL Baradei i humanitarac Ricard Gir, predložili su sa James Parks Morton Interfaith, nagradu centra za veru iz Nju Jorka, za njenu ulogu istaknutog Duhovnog vođe i humanitarca. Dok je uručivao nagradu, časni James Parks Morton je rekao za Amu, » Ti si otelotvorenje svega onoga što mi predstavljamo. » 2010. državni univerzitet u Njujorku , dodelio je Ammi počasni doktorat iz humanitarnih pisama, kao prepoznavanje njenih velikih napora u ime Svetskog Mira, kao i za njen učinak u edukaciji i uklanjanju siromaštva u celom svetu.

Na svakom od ovih foruma, Ama je iskoristila priliku da govori i da podeli svoje viđenje o tome, kako je za čovečanstvo moguće da pređe težak put promena od mnogih religioznih nesklada ka skladu i harmoniji, od terorizma ka miru, od takmičenja između polova, do zajedničkih verovanja i saradnje, od ratova među narodima, ka ratu u suzbijanju siromaštva, od prirodnog haosa do prirodne ravnoteže. Ammina zapažanja sve nas pozivaju, da se sami duboko preispitamo da se angažujemo u procesu izgradnje društva koje brine i neguje.

Kada se sve sabere, Amini govori i predlozi za čovečanstvo koje je u krizi, analizirajući svaki i najbitniji problem našeg vremena, su sa jasnim i praktičnim predlozima za pozitivne promene.