web design templates

Bri. Dipamrita Ćaitanija

Bri. Dipamrita, francuskinja, odlazi prvi put u Indiju 1971. Duboko je dirnuta duhovnim bogatstvom te zemlje. Sreće Mâ Ânandamayî i dogadja se veliki zaokret u njenom životu. Profesor fizike i hemije, paralelno se formira kao profesor yoge u Indiji i u Francuskoj, koju podučava od 1978. Posvećuje svoje slobodno vreme dugim boravcima pored Mâ, susretima sa Tibetanskim velikim Učiteljima tog vremena, studiranju Indijskih Tekstova, sanskrita i tibetanskog jezika, psihologiji (funcionisanju mentala) i … prirodi.

Bri. Dipamrita sreće Ammu u Indiji, 1988. To iskustvo je toliko jako, da odlučuje da živi pored Amme u Kerali. Prima inicijaciju za Bramacharija, tradicionalna inicijacija za učenike koji se odriču svetovnog života, 1997. Amma je šalje da podučava u Evropi, više meseci godišnje ; u 2002. traži od nje da uzme odgovornost za Centar Amma koji je upravo bio kupljen pored Pariza. Od tada, Bri. Dipamrita učestvuje, sa jednom ekipom dobrovoljaca, u zračenju tog velikog centra « Eko sveti-lokalitet » i posvećuje se razvoju Amminog dela i širenju poruke u Francuskoj i dalje …

Bri. Dipamrita je Predsednica Udruženja Amma u Francuskoj – ETW-France
Odgovorna za Centar Amma – « Ferme du Plessis » 28190 Pontgouin (120 km od Pariza)