Novi MATRUVANI* je stigao!

U ovom februarskom broju, Amma je rekla :
Umesto da mislimo  » Šta mogu da dobijem? » trebalo bi da mislimo  » Šta mogu da dam? ». Svaku našu aktivnost treba da izvedemo sa radošću i sa osećanjem blaženstva.
Kako to da ostvarimo?


Prave plodove našeg rada ćemo imati ako inetelekt i srce rade zajedno. Za majku nije zamorno da se brine o svom detetu kao što bi bilo za dadilju. Tu nije u pitanju sama naša aktivnost nego naše stanje duha tj. kako se postavimo u odnosu na tu aktivnost, to je to što « stvara » radost ili brigu.

Obično, mislimo da treba nešto da učinimo za našu ličnu sreću. Medjutim, treba da budemo sigurni da je to sreća i za druge. Ubistvo moze da učini srećnim ubicu, ali njegova akcija postaje izvor patnje za druge. Znači, ovakve akcije (karma) nisu « karma yoga », put posvećenih akcija. Zato, šta god da radimo, moramo takodje misliti i na to što možemo da damo drugome umesto da mislimo samo na to što mi možemo da dobijemo. To je « karma yoga ». […]

Matruvani* – izdavač Amritapuri, mesečni časopis, prvi članak uvek piše Amama.

Publicités